BIURO PRASOWE

PARP RPW, 04.11.2009

Rozwój Polski Wschodniej: W Zambrowie zakończono pierwszy projekt dofinansowany z unijnych funduszy


4 listopada w siedzibie Zambrowskiego Parku Przemysłowego odbyła się uroczystość zakończenia projektu kompleksowego przygotowania terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie. Jest to pierwszy zakończony projekt, który otrzymał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Program obejmuje pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie. W całym programie do tej pory zawarto 49 umów na kwotę ponad 2,1 mld złotych. Beneficjenci otrzymali do tej pory w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków około 400 mln złotych.
Projekt zrealizowała Gmina Miasta Zambrów, a polegał on na kompleksowym wyposażeniu terenu o powierzchni 32 ha w pełną infrastrukturę techniczną. W Zambrowskim Parku Przemysłowym powstała sieć kanalizacji, sieć wodociągowa oraz sieć oświetlenia drogowego. Wykonano również m.in. drogi, parkingi, chodniki oraz pasy zieleni i dwa place do zawracania. Całkowita wartość projektu wynosi około 14 mln zł, w tym ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa inwestycja została wsparta kwotą około 8 mln zł.

Tak przygotowane tereny inwestycyjne powinny przyczynić się do pobudzenia rozwoju gospodarczego miasta przez zwiększenie jego atrakcyjności dla inwestorów. Zambrów liczy na aktywizację lokalnej gospodarki dzięki powstawaniu na wspomnianych terenach inwestycyjnych nowych firm, ale także zakończona inwestycja przyczyni się do poprawy warunków działalności firm już istniejących.

***

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do najsłabiej rozwiniętych województw Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W ramach programu realizowane będą inwestycje zwiększające znaczenie gospodarcze pięciu regionów, a także ich zaplecze badawczo-naukowe i turystyczne. Projekt ma ułatwić dostęp do funduszy unijnych oraz zwiększyć przedsiębiorczość i innowacyjność biznesową mieszkańców województw. Za realizację programu odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast rolę instytucji zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tekst notatki znajdą Państwo w serwisie prasowym na stronach www.parp.gov.pl/prasa

Więcej informacji udzielają:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44, 0 696 476 795
e-mail:

Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości