BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 14.10.2009

Union Investment TFI w czołówce rankingów funduszy inwestycyjnych


O jakości zarządzania funduszami inwestycyjnymi mogą świadczyć osiągane przez nie wyniki. W tym kontekście najlepiej wypadają fundusze, których dobre wyniki osiągane podczas krótkoterminowych wzrostów, pozostają powyżej średniej rynkowej także w długim okresie. Należą do nich fundusze zarządzane przez Union Investment TFI. Potwierdza to najnowszy ranking Analiz Online, który kilkakrotnie w gronie najlepszych funduszy inwestycyjnych wymienia produkty właśnie tego TFI.
Oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku jest bardzo duża, co nie ułatwia inwestorom wyboru. Sytuację komplikuje także fakt, że nawet w jednej kategorii aktywów (np. akcyjnych) fundusze różnią się od siebie składem portfela inwestycyjnego czy obszarem, na którym inwestują. Mimo różnych aspektów oceny, niezmienna pozostaje jedna: wyniki inwestycyjne - pod warunkiem, że uwzględniają nie tylko te efekty, osiągane w trendzie wzrostowym, ale także spadkowym.

W dokonaniu wyboru pomocne są rankingi, sporządzane systematycznie przez niezależne firmy monitorujące rynek funduszy inwestycyjnych. Zalicza się do nich ten przygotowywany przez firmę analityczną Analizy Online. W sumie wśród najlepszych funduszy wymieniane jest aż siedem produktów Union Investment TFI.

Wśród liderów grup, czyli funduszy, które otrzymały najwyższą ocenę (5a) w horyzoncie 36- oraz 12-miesięcznym znalazły się trzy zarządzane przez Union Investment TFI:
  • subfundusz UniKorona Akcje,
  • subfundusz UniKorona Zrównoważony,
  • subfundsz UniKorona Pieniężny.

Ponadto do najlepszych funduszy w horyzoncie 12-miesęcznym ranking zalicza:
  • subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek,
  • subfundusz UniStabilny Wzrost.


Wysokie lokaty uzyskały także kolejne dwa fundusze oferowane przez Towarzystwo: specjalistyczny fundusz otwarty UniWIBID SFIO oraz subfundusz UniKorona Obligacji.

- Decydując się na wybór funduszu, warto zwrócić uwagę na jego jakość, czyli wyniki w różnych okresach. Nie jest trudno chwalić się wysokimi stopami zwrotu w czasie hossy. Znaczenie trudniej natomiast oferować klientom lepsze wyniki niż rynek w trudniejszych momentach - mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI. - Tym bardziej cieszy nas, że zarządzane przez nas fundusze osiągają wysokie noty w rankingach funduszy - zarówno w krótkich jak i długich terminach, czyli niezależnie od koniunktury na rynku. To satysfakcja dla zespołu zarządzającego, ale przede wszystkim pełne przekonanie, że naszym klientom oferujemy produkty najlepszej jakości - dodaje.Źródło: ranking funduszy inwestycyjnych wg Analiz Online publikowany na Onet.pl, (http://fundusze.onet.pl/102,flista.html, 12.10.2009)

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,