BIURO PRASOWE

PARP, 29.05.2009

Unijne pieniądze dla elektronicznego biznesu - Specjaliści od nowoczesnych technologii spotkali się w Szczecinie


Już piąty raz specjaliści zajmujący się biznesem elektronicznym i handlem prowadzonym przez Internet spotkali w dniach 21 i 22 maja w Szczecinie na konferencji "e-commerce - Integracja w handlu". Przedsiębiorcy mogli posłuchać m.in. o tym jak sfinansować innowacyjny e-biznes z funduszy unijnych.
Dla większości uczestników konferencje e-commerce to okazja do zdobycia wiedzy, która może okazać się przydatna w odniesieniu sukcesu w ich biznesie elektronicznym. Pierwszego dnia konferencji - 21 maja, Michał Wiśniewski z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opowiedział o tym jak zdobyć fundusze unijne na rozpoczęcie innowacyjnej działalności internetowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szczególną uwagę poświęcił pomysłom związanym z e-usługami i produktami cyfrowymi (Działanie 8.1 PO IG) oraz wdrożeniem elektronicznych rozwiązań typu B2B (Działanie 8.2 PO IG). - Chcemy, aby informacje o funduszach z programu PO IG docierały do najbardziej kreatywnych przedsiębiorców. Taka konferencja to świetne miejsce by spotkać ludzi otwartych i chętnych do podejmowania nowych wyzwań - podkreślił Michał Wiśniewski z PARP.

Organizatorzy piątej edycji "e-commerce 2009 - Integracja w handlu" skupili się na rozwiązaniach zapewniających łączenie systemów i gwarantujących sprawny przepływ informacji między firmą a odbiorcami jej usług. Celem konferencji było również zaprezentowanie aktualnych wskaźników, perspektyw i zagrożeń związanych z biznesem elektronicznym i handlem prowadzonym przez Internet. Wśród prelegentów znaleźli się także przedstawiciele firm, które odniosły sukces działając na polu biznesu internetowego.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości