BIURO PRASOWE

PARP, 29.05.2009

Lubuscy e-przedsiębiorcy spotkali się w Zielonej Górze


22 maja w Zielonej Górze odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych unijnymi dotacjami z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Spotkanie zorganizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Spotkanie zatytułowane "Unijne dotacje na rozwój relacji B2B" zgromadziło blisko sześćdziesięciu przedsiębiorców - głównie z województwa lubuskiego. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się kto, na jakie projekty oraz w jakiej wysokości może ubiegać się o unijną dotację oraz jak unikać błędów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dodatkowo, w części praktycznej, prezentowany był projekt realizowany przez przedsiębiorcę z regionu lubuskiego, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.2. Po zakończeniu głównej części spotkania, przedsiębiorcy mieli okazję również skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami PARP.

- Nawet najlepsze materiały informacyjne, czy to w wersji drukowanej czy elektronicznej, nie zastąpią możliwości bezpośredniego kontaktu z ekspertami zajmującymi się unijnymi dotacjami. Z tego też powodu organizujemy cykl spotkań regionalnych, które mam nadzieję, przyczynią się do większej liczby wniosków składanych przez przedsiębiorców nie tylko w województwie lubuskim, ale także w całym kraju - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Prezentacje przedstawiane przedsiębiorcom podczas spotkania można pobrać ze strony www.web.gov.pl (http://www.web.gov.pl/spotkania/zielona_gora/131_187.html).

Kolejne dwa spotkania poświęcone pozyskiwaniu dotacji na e-biznes odbędą się w Olszynie (maj), Kielcach (czerwiec) oraz we Wrocławiu (sierpień). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.web.gov.pl.

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji, objęte będą wsparciem przez 24 miesiące.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości