BIURO PRASOWE

PARP, 10.07.2009

323 e-przedsiębiorców z całej Polski chce rozwijać współpracę typu B2B


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamknęła drugą w tym roku rundę naboru wniosków do działania 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy złożyli 323 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 170 mln zł.
Tegoroczna druga runda naboru wniosków w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozpoczęła się 15 czerwca i trwała do 3 lipca. Regionalne Instytucje Finansujące przyjęły 323 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 170 mln zł.

W odróżnieniu od pierwszej rundy 2009 r. tym razem konkurs cieszył się największym zainteresowaniem w województwie mazowieckim, gdzie przedsiębiorcy złożyli 60 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 36,2 mln zł. Z województwa małopolskiego, z którego w poprzednim naborze wpłynęło najwięcej wniosków, tym razem jest ich 50. Na kolejnych miejscach znalazło się woj. wielkopolskie, gdzie po dofinansowania w ramach działania 8.2 zgłosiło się 42 przedsiębiorców i woj. podkarpackie z liczbą 29 złożonych wniosków. Niestety tradycyjnie już, najmniejszym zainteresowaniem dotacjami zainteresowani byli przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (po 2 wnioski).

W chwili obecnej rozpoczyna się rozpatrywanie złożonych wniosków. W pierwszej kolejności poddane one zostaną ocenie formalnej, a te które przejdą ją pomyślnie, ocenie merytorycznej. Ogłoszenie listy projektów, którym przyznane zostało dofinansowanie na wdrażanie systemów B2B nastąpi najprawdopodobniej w październiku br.

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji, objęte będą wsparciem do 24 miesięcy.Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji na www.web.gov.pl

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości