BIURO PRASOWE

PARP, 08.06.2009

Kolejne spotkanie dla przedsiębiorców - tym razem w woj. świętokrzyskim - Już 17 czerwca w województwie świętokrzyskim eksperci PARP będą radzili przedsiębiorcom z całej Polski jak pozyskiwać dotacje z UE na e-biznes


Już 17 czerwca w Kielcach odbędzie się trzecie z serii czterech spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców o możliwościach uzyskania dofinansowania z UE na projekty B2B w Internecie.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z całej Polski, a w szczególności z woj. świętokrzyskiego na spotkanie informacyjne "Unijne dotacje na rozwój relacji B2B". Celem spotkania jest promocja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W trakcie spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się kto, na jakie projekty oraz w jakiej wysokości może uzyskać unijną dotację oraz jak unikać błędów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

- 15 czerwca rusza drugi w tym roku nabór wniosków o dotacje na rozwój współpracy internetowej między przedsiębiorcami w ramach Działania 8.2. Jesienią planujemy jeszcze jedną rundę konkursu w ramach Działania 8.2. Organizacja regionalnych spotkań dla firm ma na celu wyjaśnienie wątpliwości przedsiębiorców związanych m.in. z procesem składania wniosków o dofinansowanie, wysokości dotacji i warunkach jej otrzymania - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Spotkanie informacyjne "Unijne dotacje na rozwój relacji B2B" odbędzie się w Hotelu La Mar, w Kielcach w dniu 17 czerwca 2009 r. (środa) - początek o godz. 10.00. Udział jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www.web.gov.pl, gdzie znajduje się również program spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostatnie, z zaplanowanych czterech, spotkanie poświęcone pozyskiwaniu dotacji na e-biznes odbędzie się 5 sierpnia 2009 r. we Wrocławiu.

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji, objęte będą wsparciem przez 24 miesiące.Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości