BIURO PRASOWE

PARP, 02.06.2009

Dotacje na rozwój współpracy typu B2B - nabór wniosków ogłoszony


1 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi w tym roku nabór wniosków w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Konkurs rozpocznie się 15 czerwca. Wśród przedsiębiorców, którzy mają pomysł na rozwój swojej firmy oparty na wdrażaniu innowacyjnej technologii typu B2B, PARP rozdysponuje ponad 172 mln zł.
Konkurs w Działaniu 8.2 będzie trwał od 15 czerwca br. do 3 lipca. Jego zakończenie może jednak nastąpić wcześniej, w przypadku gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% przewidzianej alokacji, czyli kwotę ok. 220 mln zł. Ogłoszenie naboru już 1 czerwca, czyli dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków. - W ten sposób przedsiębiorcy zyskują czas by zapoznać z warunkami konkursu oraz przygotować niezbędną dokumentację - podkreśla Radosław Runowski, dyrektor zespołu PARP odpowiedzialnego za realizację konkursu.

W celu zachęcenia przedsiębiorców do liczniejszego zgłaszania się po dotacje w ramach Działania 8.2, PARP organizuje bezpłatne, regionalne spotkania informacyjne. Zainteresowani z całej Polski mogą dzięki nim uzyskać informacje kto, na jakie projekty oraz w jakiej wysokości może uzyskać dotację, jak również jakich błędów ustrzegać się przy wypełnianiu wniosku. - Eksperci PARP spotykają się z przedsiębiorcami i wyjaśniają specyfikę Działania 8.2 oraz odpowiadają na pytania. Mamy nadzieję, że w efekcie spotkań wielu przedsiębiorców dostrzeże potrzebę wdrożenia innowacyjnej technologii B2B w codziennej praktyce współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi - dodaje dyrektor Runowski.

Najbliższe spotkanie informacyjne "Unijne dotacje na rozwój relacji B2B" odbędzie się w Kielcach (17 czerwca 2009 r.) oraz we Wrocławiu (5 sierpnia 2009 r.). Więcej informacji wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na www.web.gov.pl,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje organizację jeszcze jednej, trzeciej w 2009 r. rundy aplikacyjnej do konkursu w ramach Działania 8.2. Odbędzie się ona jesienią br.

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji, objęte będą wsparciem przez 24 miesiące.Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości