BIURO PRASOWE

Partner of Promotion, 29.06.2009

Partner of Promotion dla Innowacyjnej Gospodarki


Agencja Partner of Promotion wygrała kontrakt na przygotowanie, realizację i koordynację spójnej kampanii promocyjnej i public relations dotyczącej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2009 roku. Zleceniodawcą działań jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość projektu wynosi ponad 1 mln zł.
Partner of Promotion prowadzić będzie kompleksowe działania PR dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka koordynowanego przez PARP. Do zadań Partner of Promotion należy m.in. opracowanie strategii kampanii, realizacja szeroko zakrojonych działań informacyjnych oraz organizacja spotkań z beneficjentami. W ramach współpracy agencja zorganizuje także cykle ogólnopolskich oraz regionalnych seminariów informacyjnych. Istotną częścią projektu będą kompleksowe działania marketingowe prowadzone w Internecie, które koncentrować się będą na portalach i stronach często odwiedzanych przez polskich przedsiębiorców.

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane są projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

W przetargu ogłoszonym przez PARP startowało 9 podmiotów.