BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 16.06.2009

Rynki surowcowe odzyskują zaufanie inwestorów


W surowce, akcje, a może papiery dłużne? To pytanie zadają sobie zapewne powracający do funduszy inwestorzy. Zarządzający Union Investment TFI podpowiadają, w jakie fundusze warto dziś inwestować na najbliższe 6 do 12 miesięcy. Wiele zależy od horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka.
Dla ostrożniejszych Towarzystwo poleca subfundusz UniKorona Pieniężny. W ocenie zarządzających w perspektywie pół roku subufundsz ma szansę uzyskać stopę zwrotu wyższą od lokat w instrumenty rynku pieniężnego. A stanie się to dzięki zyskom wynikającym ze spadku rentowności bonów skarbowych. To także bezpieczna alternatywa dla innych inwestycji w obliczu możliwych dalszych wahań na światowych rynkach finansowych.

Bieżąca zmienność instrumentów akcyjnych i cen surowców może się okazać pozytywną informacją dla inwestorów, którzy w zamian za wyższe ryzyko mogą w perspektywie 9-12 miesięcy osiągnąć wysoką stopę zwrotu. Narzędziem do tego są m.in. dwa subfundusze akcyjne dostępne pod parasolem Union Investment. UniAkcje: Nowa Europa na szansę zyskać przede wszystkim na potencjalnym wzroście cen spółek surowcowych w okresie wychodzenia światowej gospodarki z recesji. - Odreagowanie wcześniejszych spadków przekłada się na większe wzrosty cen akcji na rynkach emerging markets w porównaniu do rynków wysokorozwiniętych. Zwłaszcza wśród spółek surowcowych - mówi Ryszard Rusak, Dyrektor inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI.

Drugim subfunduszem, który w najbliższych 9-12 miesiącach ma szansę osiągnąć dobre wyniki jest UniAkcje: Małych i Średnich Spółek. Poprawa nastrojów na giełdach światowych oraz wzrost zaangażowania w akcje inwestorów instytucjonalnych przyczynia się istotnie do wzrostów na warszawskiej giełdzie. Liderami tych wzrostów w bieżącym roku są właśnie fundusze małych i średnich spółek. - Ceny akcji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce odnotowały w 2008 roku większe spadki od dużych spółek. W okresie odbicia na światowych giełdach to właśnie one w największym stopniu odreagowują wcześniejsze spadki - mówi Ryszard Rusak.

Do zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa zarządzający Union Investment TFI niezmiennie polecają specjalistyczny fundusz otwarty UniWIBIDSFIO. Potwierdzeniem tego jest stabilna stopa zwrotu (wyższa od rentowności lokat opartych o oprocentowanie 1-miesięcznego WIBID-u) oraz wysoka płynność inwestycji. Dodatkowo, jak typują zarządzający Union Investment TFI, wzrost poziomu inflacji w ostatnich trzech miesiącach będzie skutkował ostrożniejszym obniżaniem poziomu stóp procentowych w Polsce w relacji do poziomu stóp w innych krajach, co przełoży się na dobre wyniki funduszu w najbliższych sześciu miesiącach.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,