BIURO PRASOWE

Partner of Promotion, 15.06.2009

Partner of Promotion pro bono


Partner of Promotion kontynuuje swoją długoletnią tradycję promowania pro bono ważnych społecznie tematów. Tym razem wesprze komunikacyjnie kampanię społeczną Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków.
W ramach współpracy agencja będzie odpowiadać za wsparcie Biura w bieżących działaniach public relations skierowanych do młodzieży oraz relacje z mediami. Liczymy, że dzięki podjętym aktywnościom komunikacyjnym dotrzemy do szerokiego kręgu odbiorców i zwrócimy uwagę na odpowiedzialność nie tylko kierowców, ale i pasażerów za bezpieczną, wolną od narkotyków jazdę samochodem - powiedział Paweł Trochimiuk, Prezes Zarządu Partner of Promotion.

Kampania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest odpowiedzią na niezwykle istotny i coraz częściej występujący problem, jakim jest prowadzenie pojazdów po zażyciu narkotyków.
Z badań przeprowadzonych na potrzeby akcji wynika bowiem, iż młodzi ludzie są przekonani, że środki odurzające w żaden sposób nie wpływają na zdolności kierowcy. Dlatego celem kampanii jest próba odwrócenia tego zjawiska i skierowanie uwagi młodzieży na fakt, że jazda samochodem pod wpływem narkotyków rodzi takie same niebezpieczeństwa i konsekwencje jak po spożyciu alkoholu - komentuje Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Oficjalny start kampanii planowany jest pod koniec czerwca br.

Dodatkowych informacji udzielają :

Anna Hahn-Leśniewska, Client Service Director
, tel. +48 22 858 74 58

Danuta Muszyńska, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
, tel. +48 22 641 15 01 w. 101