BIURO PRASOWE

Xerox, 03.06.2009

Anne M. Mulcahy odchodzi ze stanowiska dyrektora zarządzającego Xerox Corporation


WARSZAWA, 3 czerwca 2009 r. - Zarząd Xerox Corporation poinformował, że z dniem 1 lipca Anne Mulcahy przestanie pełnić funkcję dyrektora zarządzającego firmy (CEO). Pozostanie jednak na stanowisku prezesa zarządu. Jej następczynią zostanie Ursula M. Burns, dotychczasowa wiceprezes Xerox.
"Jako CEO, Anne z sukcesem kierowała wielomiliardowymi obrotami Xerox oraz przekształciła firmę z dostawcy sprzętu w innowacyjne przedsiębiorstwo, świadczące kompleksowe usługi z zakresu zarządzania dokumentami." - powiedział N.J. Nicholas, Jr., lead independent director zarządu Xerox. - "Anne Mulcahy konsekwentnie opierała swoje kierownictwo na wartościach, strategicznej intuicji, szerokiej wiedzy i niespotykanej umiejętności zjednywania ludzi do swoich pomysłów i wizji. Co ważne, Anne skupiła się na wykształceniu kolejnego pokolenia kadry menedżerskiej zarządzającej firmą. Dzięki temu Ursula Burns jest dobrze przygotowana do umocnienia pozycji Xerox jako lidera branży."

Mulcahy objęła stanowisko CEO Xerox Corporation 1 sierpnia 2001 roku, a 1 stycznia 2002 roku została mianowana prezesem zarządu. Wcześniej, od maja 2000 do lipca 2001 roku, była prezesem firmy oraz głównym dyrektorem operacyjnym. Pracę w Xerox rozpoczęła w 1976 roku, jako przedstawiciel handlowy w Bostonie. W trakcie swojej 33 letniej kariery pełniła różne funkcje kierownicze w działach sprzedaży, HR
i marketingu, a także zarządzała pionem biznesowym, który odpowiada za sprzedaż produktów przez partnerów handlowych i rozwój kanału dystrybucji.

Przez cały okres pełnienia funkcji CEO Xerox dla Anne Mulcahy priorytetem zawsze było utrzymywanie bliskich więzi z klientami oraz zaangażowanie firmy w badania i rozwój, efektem czego było między innymi całkowite odnowienie oferty produktowej firmy.
Tylko od roku 2006 do portfolio wprowadzono ponad 80 nowych urządzeń, dzięki czemu Xerox jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby swoich klientów. Na uwagę zasługuje również fakt, że to podczas rządów Anne Mulcahy Xerox stworzył i rozwinął usługi zarządzania dokumentami, za które odpowiada obecnie odrębny, generujący 3,5 miliarda dolarów zysków (2008 r.), departament - Xerox Global Services.

"Dołączyłam do firmy Xerox, ponieważ oferowała ona wszystkim pracownikom równe szanse, a pion handlowy kierowany był bardzo profesjonalnie. Zostałam, dlatego że wartości jakie reprezentuje marka, kultura organizacji i ludzie są bardzo bliskie mojemu rozumieniu dobrze funkcjonującego biznesu." - powiedziała Anne Mulcahy. - "Kierowanie firmą Xerox było dla mnie zaszczytem. Decyzja, którą podjęłam nie była dla mnie trudna tylko dlatego, że Ursula Burns posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby przenieść Xerox na kolejny, wyższy poziom. Nasza strategia jest dobrze określona i nawet w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej na świecie, gromadzimy gotówkę, by tworzyć nowe technologie i usługi."

Ursula Burns dołączyła do Xerox w 1980 roku jako praktykantka w dziale inżynierii mechanicznej, następnie zajmowała się projektowaniem i opracowywaniem nowych produktów. W latach 1992-2000 kierowała kilkoma zespołami biznesowymi m.in. office color, fax business i office network printing business. W 2000 roku została mianowania na stanowisko senior vice president działu Corporate Strategic Services, gdzie zarządzała produkcją i zaopatrzeniem. Wtedy też przyjęła na siebie obowiązki kierowania globalnymi badaniami firmy oraz wdrażaniem produktów, marketingiem i dostawami. W kwietniu 2007 roku została wiceprezesem Xerox, obejmując tym samym kierownictwo nad działami IT, HR, marketinigu, a także odpowiadała za strategię oraz globalne finanse firmy.

"Podczas urzędowania Anne Mulcahy Xerox stał się silnym i nowoczesnym przedsiębiorstwem oferującym produkty i usługi różnym klientom - od małych firm po wielkie korporacje" - powiedziała Ursula Burns. - "Jestem zaszczycona, że będę mogła kontynuować rozpoczęte przez Anne Mulcahy działania. Jestem wdzięczna za możliwość, jaką otrzymałam i tak jak Anne, skupię się na przynoszeniu korzyści naszym klientom, pracownikom, udziałowcom i społeczności."

***

Informacje o firmie Xerox Polska

Więcej informacji o firmie Xerox na stronie: http://www.xerox.com Komentarze oraz perspektywy dla przemysłu poligraficznego mogą Państwo znaleźć na stronie http://www.xerox.com/blogs lub http://www.xerox.com/podcasts.

Xerox(r), Xerox oraz element graficzny w kształcie kuli są własnością Xerox Corporation i mogą być zastrzeżone.

Kontakt dla mediów:

Marta Kwapisz,
Partner of Promotion,
22 858 74 58 #42,