BIURO PRASOWE

COP 14, 05.11.2008

Wydarzenia towarzyszące Konferencji COP 14


Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - COP 14, która odbędzie się w dniach 1-12 grudnia br. w Poznaniu to pierwsze tak prestiżowe wydarzenie w tym mieście. Według Ministerstwa Środowiska, które jest głównym koordynatorem tegorocznego szczytu klimatycznego, do Poznania przyjedzie ok. 8 tysięcy osób z całego świata. W ramach przygotowań do Konferencji w całej Polsce prowadzone są liczne działania edukacyjno-informacyjne, mające na celu nie tylko podniesienie ekologicznej świadomości społeczeństwa, ale również promocję samego wydarzenia.
Jedną z takich inicjatyw jest zapoczątkowana przez Ministerstwo Środowiska kampania Partnerstwo dla Klimatu (PDK). Jej zadaniem jest zachęcanie społeczeństwa do proekologicznych zachowań oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zmian klimatu i ich negatywnego wpływu na życie mieszkańców Ziemi.

Inne wydarzenia w ramach Partnerstwa dla Klimatu, poprzedzające szczyt w Poznaniu to m.in.:. liczne konferencje, debaty, happeningi czy wystawy fotograficzne, które poruszać będą kwestię przeciwdziałania zmianom klimatu. Partnerami tej inicjatywy Ministerstwa Środowiska zostało ponad dwadzieścia organizacji i instytucji reprezentujących bardzo różnorodne środowiska. Wśród nich znajdują się np. Ambasada Wielkiej Brytanii, Danii, Fundacja DemosEuropa czy ONZ-Habitat. Wszystkie te podmioty swoimi wcześniejszymi dokonaniami wykazały się zaangażowaniem w kwestię ochrony przyrody.

Ponadto z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania rok 2008 ogłoszony został w stolicy Wielkopolski Rokiem Klimatu i Środowiska (RKiŚ). Z tej okazji Urząd Miasta przygotował ponad sto imprez, wydarzeń i akcji promocyjnych, które mają na celu przybliżenie mieszkańcom całego regionu znaczenia Szczytu COP 14 oraz idei związanych z ochroną klimatu i środowiska. Grudniowa Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, jako najważniejsze globalne wydarzenie poświęcone zmianom klimatu, zwieńczy tę listę. Honorowym Patronem RKiŚ został prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska.

***

COP 14 (Conference of the Parties - COP) 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) wraz z 4 Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto) odbyła się 1 - 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, www.unfccc.int), gospodarzem - Rząd RP, a koordynatorem przygotowań z ramienia Rządu - Ministerstwo Środowiska RP (www.cop14.gov.pl).

Szerszych informacji udziela:

Magda Sikorska
Koordynator ds. mediów / Oficer Łącznikowy Kraju Goszczącego COP 14
Tel: (22) 579 27 22
Kom: 0 695 100 978
E-mail:

Joanna Józefiak
Account Executive, Partner of Promotion
Tel: (22) 858 74 58 w. 60
E-mail: