BIURO PRASOWE

Partner of Promotion, 20.10.2008

Partner of Promotion agencją nr 1 w Polsce


Opublikowany w październiku 2008 r. ranking miesięcznika PRESS jednoznacznie sklasyfikował Partner of Promotion na pierwszym miejscu wśród wszystkich agencji PR w Polsce. Ranking potwierdził pozycję firmy jako lidera branży public relations w całej Polsce.
Miesięcznik PRESS już po raz trzeci opublikował ranking największych agencji public relations w Polsce. Analiza danych dotycząca 36 agencji ujętych w tegorocznej klasyfikacji potwierdziła fakt, że Partner of Promotion jest firmą, która w ubiegłym roku osiągnęła najlepsze wyniki spośród agencji public relations w całej Polsce. Jej przychód za rok 2007 wyniósł ponad 14,1 mln zł, co oznacza 60 proc. wzrost przychodów względem roku 2006.

Sukces firmy jest tym większy, że oprócz uplasowania się na najwyższej pozycji pod względem przychodów, zgodnie z rankingiem PRESS, Partner of Promotion jest również największą agencją w Polsce pod względem liczby zatrudnionych osób (52 osoby). Ponadto agencja zajęła szóste miejsce w kategorii "dynamika przychodów" za 2007 roku w porównaniu do 2006 roku, co jest wyjątkowym wynikiem dla tak dużej firmy, która już od wielu lat utrzymuje pozycję jednego z liderów w branży.