BIURO PRASOWE

Macrologic, 15.03.2007

Macrologic szkoli młode kadry


Spółka Macrologic podjęła współpracę z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W ramach wspólnego projektu, konsultanci Macrologic prowadzą wykłady i laboratoria z przedmiotu Informatyczna Infrastruktura Przedsiębiorstw.
Celem prowadzonych zajęć jest zaprezentowanie studentom praktycznych zastosowań i obsługi rozwiązań informatycznych w organizacjach gospodarczych, a także zapoznanie ich z zakresem funkcjonalnym i możliwościami zastosowania oprogramowania we współczesnych procesach biznesowych. Podczas zajęć studenci będą się uczyć obsługi rzeczywistego systemu informatycznego. Na potrzeby zajęć dydaktycznych, firma Macrologic nieodpłatnie udostępniła Politechnice Częstochowskiej swój flagowy produkt - system Xpertis. Program zajęć ma na celu przedstawienie możliwości oprogramowania biznesowego wspomagającego kadrę zarządzającą w procesach decyzyjnych.

Tematyka wykładów prowadzonych w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej związana jest z organizacją, funkcjonowaniem i doskonaleniem systemów informacyjnych w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa: od administracji (finanse czy polityka personalna) poprzez obszary operacyjne (logistyka, sprzedaż, produkcja), aż do analiz kontrolingowych i programów wczesnego ostrzegania.

O atrakcyjności projektu stanowi połączenie w nim doświadczeń badawczych naukowców z Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej z bogatą praktyką biznesową konsultantów Macrologic. To, co przekazywane jest studentom podczas wykładów będzie można sprawdzić "na żywym organizmie" podczas ćwiczeń praktycznych. Możliwości pokonywania barier biznesowych z wykorzystaniem rozwiązania Xpertis, będą prezentowane studentom podczas zajęć odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje gospodarcze. Zajęcia praktyczne przedstawią również przykłady sukcesów polskich firm średniej wielkości, którym - dzięki rozwiązaniom informatycznym - udało się usprawnić dostawy, rozpoznać rynek odbiorców, pozyskać większą liczbę klientów, zmniejszyć koszty produkcji czy ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wprowadzenie takich zajęć dla studentów przyczyni się już w najbliższej przyszłości do podniesienia świadomości powodów wdrażania systemów informatycznych i lepszego ich wykorzystania w biznesie. Macrologic przybliżać będzie studentom wiedzę o doskonaleniu przedsiębiorstwa w zakresie organizacji.

Politechnika Częstochowska jest największą, publiczną szkołą wyższą w regionie częstochowskim. Uczelnia istnieje od 1949 roku i od tamtego czasu wypracowała sobie silną pozycję w regionie, stając się nie tylko instytucją kształcącą inżynierów, ale także ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym, współpracującym z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi.

***

Macrologic SA (d. MacroSoft) to polska firma informatyczna założona w 1986 r., której oferta skierowana jest do średniej wielkości podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Oferuje własne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz wspierające komunikację i pracę grupową.
Macrologic SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych. Przychody Grupy Kapitałowej kształtują się na poziomie 38 mln zł rocznie. Zatrudnienie w Grupie wynosi 320 osób.
Xpertis - Zarządzanie Przedsiębiorstwem, to wprowadzone w październiku 2006 r. nowe informatyczne rozwiązanie wspomagające realizację celów biznesowych, przeznaczone dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Obejmuje metodę wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania w podstawowych obszarach działalności: planowania zasobów (ERP), zarządzania wiedzą (Knowledge Management) oraz analiz zarządczych (Business Intelligence).
Wszelkie nazwy produktów i firm zawarte w niniejszej informacji są nazwami zastrzeżonymi.


Główne produkty:

Rodzina programów SKID:

 • zintegrowany system klasy ERP, wspomagający zarządzanie organizacją średniej wielkości,
 • obejmuje wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem,
 • praca przy współdzieleniu zasobów baz danych,
 • pakiet, który zapewnia realizację zdalnego dostępu i pracy w organizacji rozproszonej terytorialnie,
 • najpopularniejsze programy: FIKS, MAGFAKT, KALI.


Rodzina programów do zarządzania informacją i wiedzą:

 • zespół programów wspierających zarządzanie przepływem informacji, pracy i wiedzy,
 • kontaktami z otoczeniem, projektami i zadaniami, jakością, klasy KM oparty o technologię Lotus Notes
 • najpopularniejsze programy: LINFO, APIS, MQM.


BASE - system bazy danych:

 • autorskie rozwiązanie MacroSoftu,
 • system prosty w obsłudze i administracji,
 • oferuje elastyczność i łatwość modyfikowania oraz rozbudowy aplikacji,
 • zapewnia bezpieczeństwo dostępu do danych,
 • technologia dostępna w architekturze trójwarstwowej (klient - serwer aplikacji - serwer bazy danych).


Informacji mediom udziela:

Patrycja Ptaszek-Strączyńska,
Macrologic S.A.
Dyrektor ds. Komunikacji
Zarząd
Tel: 22 511 81 61
e-mail:

Paweł Borządek
Partner of Promotion
Account Director
Tel: 22 858 74 58
e-mail: