• Renault

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • UPEMI

  Event Marketing
  Brand PR
  E-PR

  Campaign "Gwarancja jakości QAFP"

  więcej

 • Always

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations

  Social Media

  więcej

 • Dacia

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Segro

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Sarenza

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations

  więcej

 • Aussie

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations

  Social Media

  więcej

 • Nestlé

  Product PR
  Media Relations

  więcej

 • Union Investment TFI

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • McFIT

  Brand PR

  Eventy
  Wydarzenia specjalne

  więcej

 • Raiffeisen Leasing

  Corporate PR
  Product PR
  PR Crisis

  więcej

 • Macro Games

  Corporate PR
  Product PR
  E-PR

  więcej