• Movie Games

  Brand PR
  Corporate PR
  Media Relations

  więcej

 • FaniMani

  Corporate PR
  E-PR
  Media Relations
  Product PR
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • The National Poultry Council

  PR Crisis
  Corporate PR
  Event Marketing
  Media Relations

  więcej

 • Spartans for Kids

  Brand PR
  E-PR
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • Instytut Kościuszki

  Media Relations

  Social Media

  więcej

 • The Association of Polish Horticulture

  E-PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  Information and promotion campaign "Time for apples from Europe"
  Trade fairs

  więcej

 • AmeriGas

  Product PR

  Działań edukacyjne
  Komunikacją wewnętrzna

  więcej

 • National Federation of Grain

  Implementation of the campaign "Grain tastes and Inspires"

  więcej

 • Diamentic Estate

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Center for Health Information Systems

  PR Crisis
  Brand PR
  Corporate PR
  E-PR

  Implementation of an information campaign

  więcej

 • The Association of Polish Horticulture

  E-PR
  Event Marketing
  Media Relations

  Information and promotion campaign "Unusual properties of ordinary fruit"

  Information and promotion campaign "Time for apples from Europe"

  więcej

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego

  PR Crisis
  Corporate PR
  E-PR
  Event Marketing
  Media Relations

  Implementation Campaign CANARD

  więcej