• Mercedes-Benz

  E-PR

  Social Media
  Doradztwo Komunikacyjne

  więcej

 • PARP

  PR Crisis
  Corporate PR
  E-PR
  Event Marketing
  Media Relations

  więcej

 • OKNOPLAST Sp. z o.o.

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • PepsiCo

  Media Relations
  Product PR

  więcej

 • Pampers

  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  Social Media

  więcej

 • PolskiBus.com

  Corporate PR
  Event Marketing
  Product PR

  więcej

 • Renault

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Volvo

  Brand PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  więcej

 • UPEMI

  Brand PR
  E-PR
  Event Marketing

  Campaign "Gwarancja jakości QAFP"

  więcej

 • Always

  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  Social Media

  więcej

 • Dacia

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Segro

  Corporate PR
  Product PR

  więcej