• Mintpol Intermat

  Corporate PR

  Warsaw City Card

  więcej

 • Eli Lilly

  Product PR

  więcej

 • Queisser Pharma

  Product PR
  Event Marketing

  więcej

 • CDN SA

  Corporate PR
  Product PR

  Strategic advisory

  więcej

 • Mapa Spontex

  Corporate PR
  Event Marketing

  więcej

 • Tchibo

  Corporate PR
  PR Crisis

  więcej

 • ComputerLand

  Corporate PR
  Investor relations

  więcej

 • Polski Koncern Naftowy Orlen SA

  Corporate PR

  więcej

 • LPP SA

  Corporate PR
  Investor relations

  więcej

 • Monitel SA

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Centrozap SA

  Corporate PR
  Investor relations

  więcej

 • Grupa Żywiec SA

  Corporate PR
  Investor relations

  więcej