• Wella Pro Series

  Brand PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  Launching new products
  Special Events

  więcej

 • Sebastian

  Brand PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  Launching new products
  Special Events

  więcej

 • Nioxin

  Brand PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  Launching new products
  Special Events

  więcej

 • ProNatura

  więcej

 • Ministry of Economy

  Implementation of information campaign on nuclear power "Poznaj Atom"

  więcej

 • Warsaw Marathon Foundation

  więcej

 • Apples every day

  Product PR

  więcej

 • Rockwool

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Schock

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Cezamat

  PR Crisis
  Corporate PR
  Event Marketing

  Lobbying elements

  więcej

 • Maldives Marketing & Public Relations Corporation

  Event Marketing

  więcej

 • Fundusz Mikro

  Corporate PR

  więcej