• FaniMani

  Corporate PR
  Product PR
  Media Relations
  E-PR
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • The Association of Polish Horticulture

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations
  E-PR

  Information and promotion campaign "Time for apples from Europe"
  Trade fairs

  więcej

 • AmeriGas

  Product PR

  Działań edukacyjne
  Komunikacją wewnętrzna

  więcej

 • Diamentic Estate

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Toshiba

  Corporate PR
  Product PR
  Event Marketing

  więcej

 • Dyson

  Product PR

  więcej

 • Liebherr

  Product PR

  więcej

 • Motorola Polska

  Corporate PR
  Product PR

  Launching new products

  więcej

 • Electronic Arts

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Huawei

  Corporate PR
  Product PR
  PR Crisis
  Media Relations
  Brand PR

  Public Affairs

  więcej

 • Logitech

  Product PR
  Event Marketing

  więcej

 • Olay

  Product PR
  Event Marketing

  Launching new products
  Special Events
  Brand PR
  Media Relations

  więcej