BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 08.06.2017

Sprawdź czy u byłego pracodawcy nie zostały Twoje oszczędności emerytalne


Przy zmianie pracy Polacy niejednokrotnie zapominają o swoich oszczędnościach zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych. Co się dzieje z pieniędzmi pozostawionymi w programie, który prowadzi były pracodawca? Jak je odzyskać?


Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą grupowego oszczędzania na emeryturę. Tworzą je pracodawcy przy udziale pracowników. Podobnie jak IKE (indywidualne konta emerytalne) i IKZE (indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego) – pracownicze programy emerytalne są dobrowolne. Z tego powodu objęci są nimi pracownicy firm, które zdecydowały się na uruchomienie takiego dodatkowego programu. Z benefitem w postaci PPE najczęściej można się spotkać w większych firmach, ale nie jest to regułą.

Warto odzyskać pieniądze z PPE i czerpać z nich zyski
Przy zmianie pracy łatwo zapomnieć o oszczędnościach zgromadzonych
w firmowym programie emerytalnym. – To całkiem naturalne. Pracowniczy program emerytalny nie jest angażujący dla pracownika – wypełnia on tylko odpowiednią deklarację. O regularne odprowadzanie składek dba pracodawca – mówi Grzegorz Drybała, Ekspert ds. Kluczowych Klientów w Union Investment TFI.

Co zrobić, jeśli dopiero teraz przypomnieliśmy sobie, że nasza poprzednia firma opłacała nam składki na fundusz emerytalny, a po zmianie miejsca pracy nie podjęliśmy żadnych kroków, aby je przenieść lub wypłacić?

Zarówno ustawodawca, jak i pracodawca dbają o to, aby każdy uczestnik pracowniczego programu emerytalnego był dobrze poinformowany o warunkach, na jakich może wystąpić z programu. Szczegółowe zasady wypłat oraz zwrotów pieniędzy zgromadzonych na rachunku osoby należącej do PPE reguluje zawsze umowa zakładowa pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Aby jednak być pewnym właściwego przygotowania dokumentów do takiej zmiany, warto jak najszybciej skontaktować się ze specjalistami, którzy pomogą w odzyskaniu oszczędności – radzi Grzegorz Drybała.

Najkorzystniejsze jest zazwyczaj dokonanie tzw. wypłaty transferowej. Pieniądze leżące na rachunku PPE u byłego pracodawcy można przenieść do programu działającego w nowym miejscu pracy – oczywiście o ile nowy pracodawca prowadzi taki program. Jeżeli nie – wtedy najlepiej zgromadzone środki przenieść na nasze IKE, czyli indywidualne konto emerytalne.

O PPE nie warto zapominać
Jeśli pracownik nie dopełni formalności związanych z PPE, jego oszczędności pozostaną w programie emerytalnym prowadzonym przez poprzedniego pracodawcę. Na jak długo?

Zgodnie z zapisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r., pracownik otrzyma zgromadzone środki dopiero po ukończeniu 70 lat, o ile wcześniej nie złoży wniosku o ich transfer lub wypłatę. Oszczędności zostaną wówczas przekazane na rachunek bankowy podany pracodawcy w momencie przystąpienia do programu – mówi Grzegorz Drybała.

Oszczędności zgromadzone w PPE pracownik otrzyma automatycznie również w sytuacji, gdy były pracodawca postanowi zlikwidować program emerytalny. – Nie warto jednak czekać, ponieważ w przypadku takiego zwrotu dużo się traci – podkreśla ekspert z Union Investment TFI. Likwidacja PPE skutkuje naliczeniem 19% podatku od zysków kapitałowych, a ponadto koniecznością zwrotu na rachunek ZUS równowartości 30% sumy składek podstawowych.

Pracownicze programy emerytalne (PPE) - korzyści

 


Korzyści dla pracodawcy
 • Niższy podatek dochodowy – pracodawca ma możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na PPE do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki termu pracodawca odprowadza niższy podatek dochodowy, odzyskując tym samym część kosztów poniesionych na prowadzenie programu.
 • Tańsza forma podwyżki – środki wpłacane do programu (składka podstawowa) nie podlegają obciążeniu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli pracodawca utworzy PPE zamiast podwyższać pensję, poniesie niższe koszty.
 • Poprawa wizerunku i konkurencyjności firmy – PPE jest istotnym narzędziem polityki kadrowej. Motywuje pracowników do trwałego związania się z pracodawcą, jak również stanowi dodatkowy atut, który pracodawca może wykorzystać, by przyciągnąć do siebie najbardziej utalentowanych kandydatów.
 • Pełny wpływ na formę i parametry programu – pomimo że PPE powstaje przy udziale pracowników, to pracodawca decyduje o najistotniejszych warunkach programu – w szczególności o wysokości składki podstawowej. To także pracodawca ostatecznie określa formę i warunki prowadzenia PPE.
 • Możliwość zawieszenia lub ograniczenia wpłat na PPE – w razie problemów finansowych w firmie pracodawca może skorzystać z możliwości zawieszenia odprowadzania składki podstawowej lub jej ograniczenia.
 • Ograniczona biurokracja przy pełnym wsparciu – pracodawca najczęściej może liczyć na pełne wsparcie instytucji finansowej zarządzającej PPE na każdym etapie: począwszy od wyboru formy, przez proces uruchomienia i wdrożenia, a na prowadzeniu programu kończąc.
 • Łatwy i wygodny dostęp – część instytucji zarządzających PPE oferuje dostęp online do informacji o wartości rachunku PPE, historii składek oraz wszystkich wniosków związanych z obsługą programu. Wszystko za pomocą jednej, przejrzystej aplikacji.
 • Bezpieczeństwo – pracownicze programy emerytalne podlegają pełniejszemu nadzorowi KNF niż pozostałe produkty emerytalne i ubezpieczenia grupowe. Nadzorca monitoruje powstanie każdego programu, czuwa nad jego funkcjonowaniem i bada prawidłowość likwidacji PPE.

 


 Korzyści dla pracownika
 •  Dodatkowa emerytura – w pełni prywatne, niezależne od świadczeń z ZUS i OFE oszczędności, które podniosą jakość życia pracownika na emeryturze.
 • Zyski wolne od tzw. podatku Belki – uczestnik pracowniczego programu emerytalnego, podobnie jak posiadacz IKE i IKZE, jest zwolniony z podatku od zysków w momencie wypłaty oszczędności.
 • Przywilej podatkowy dla spadkobierców – spadkobiercy pracownika uczestniczącego w PPE otrzymają całość środków zapisanych na rejestrze i nie zapłacą podatku spadkowego.
 • Elastyczność wypłat – pieniądze zgromadzone w PPE pracownik może wypłacić na emeryturze w dowolnej formie: jednorazowo lub ratalnie.
 • Możliwość transferu środków na IKE lub do innego PPE – przy zmianie pracodawcy lub w sytuacji równoległego zatrudnienia w innej firmie można przenieść zgromadzone oszczędności na rachunek IKE lub do innego PPE.***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.